Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ trong Quý I năm 2018

Thứ sáu, 23/03/2018 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có báo cáo số 26/BC-BXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018của Chính phủ trong Quý I năm 2018.  


Toàn văn chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
BC_Quy_I_23032018.docxTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)