Báo cáo tình hình công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018

Thứ sáu, 10/08/2018 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Bộ Xây dựng tổng hợp.

 Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1857-BXD-KHTC_27072018.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)