Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 02/2015

Chủ nhật, 01/03/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước tính đạt 9117 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 1788 tỷ đồng; vốn địa phương 7329 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 21962 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 4351 tỷ đồng, bằng 10,7% kế hoạch năm và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 723 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 7,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 357 tỷ đồng, bằng 12,5% và giảm 1,7%; Bộ Y tế 171 tỷ đồng, bằng 10,8% và tăng 94,3%; Bộ Xây dựng 152 tỷ đồng, bằng 9,8% và tăng 2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 83 tỷ đồng, bằng 12,1% và tăng 3,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 69 tỷ đồng, bằng 8,1% và giảm 1,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 59 tỷ đồng, bằng 10,1% và tăng 11,3%; Bộ Công Thương 42 tỷ đồng, bằng 9,7% và tăng 13,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 32 tỷ đồng, bằng 10,7% và giảm 3,1%; Bộ Thông tin và Truyền thông 24 tỷ đồng, bằng 13,3% và giảm 4%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 17611 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 12514 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 5,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 4098 tỷ đồng, bằng 12% và giảm 4,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1000 tỷ đồng, bằng 15,8% và giảm 12%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2463 tỷ đồng, bằng 12,2% kế hoạch năm và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; Bà Rịa - Vũng Tàu 884 tỷ đồng, bằng 16,7% và tăng 18,9%; thành phố Hồ Chí Minh 801 tỷ đồng, bằng 4,2% và giảm 12,1%; Nghệ An 735 tỷ đồng, bằng 19,3% và tăng 3,5%; Cà Mau 541 tỷ đồng, bằng 33,2% và tăng 63%; Thanh Hóa 510 tỷ đồng, bằng 15% và tăng 9,4%; Kiên Giang 508 tỷ đồng, bằng 27,4% và tăng 12,4%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/02/2015 thu hút 148 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 712,3 triệu USD, tăng 21,3% về số dự án và giảm 14,3% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời có 58 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 480,5 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 1192,8 triệu USD, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2014. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng đầu năm ước tính đạt 1200 triệu USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 952 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài, chiếm 79,8% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản thu hút 111,4 triệu USD, chiếm 9,3%; các ngành còn lại đạt 129,4 triệu USD, chiếm 10,9%.

Cả nước có 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 2 tháng đầu năm nay, trong đó thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 421,6 triệu USD, chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Vĩnh Phúc 52,4 triệu USD, chiếm 7,4%; Bắc Giang 51,9 triệu USD, chiếm 7,3%; Bình Dương 34,2 triệu USD, chiếm 4,8%; Thanh Hóa 30 triệu USD, chiếm 4,2%.

Trong số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 2 tháng, Quần đảo Virgin thuộc Anh có số vốn đầu tư lớn nhất với 306,4 triệu USD, chiếm 43% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 114,1 triệu USD, chiếm 16%; Xin-ga-po 45,4 triệu USD, chiếm 6,4%; Hoa Kỳ 45,2 triệu USD, chiếm 6,3%; Thái Lan 42,2 triệu USD, chiếm 5,9%...

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê
 

Tài liệu đính kèm bài viết
DAU_TU_T02_2015.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)