Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 01/2015

Thứ năm, 29/01/2015 14:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Một ước tính đạt 12996 tỷ đồng, bằng 6,6% kế hoạch năm và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 2602 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 411 tỷ đồng, bằng 6% và tăng 11,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 198 tỷ đồng, bằng 6,9% và giảm 1,5%; Bộ Y tế 97 tỷ đồng, bằng 6,1% và tăng 90,2%; Bộ Xây dựng 86 tỷ đồng, bằng 5,6% và tăng 8,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 47 tỷ đồng, bằng 6,9% và giảm 2,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 46 tỷ đồng, bằng 5,4% và tăng 12,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 37 tỷ đồng, bằng 6,3% và tăng 19,4%; Bộ Công Thương 25 tỷ đồng, bằng 5,8% và tăng 19%; Bộ Khoa học và Công nghệ 20 tỷ đồng, bằng 6,6% và tăng 2,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 15 tỷ đồng, bằng 8,3% và giảm 6,2%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 10394 tỷ đồng, bằng 6,7% kế hoạch năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 7392 tỷ đồng, bằng 6,2% và tăng 9,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 2372 tỷ đồng, bằng 7,5% và tăng 13,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 631 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 1,1%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 1837 tỷ đồng, bằng 9,5% kế hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 540 tỷ đồng, bằng 2,8% và tăng 4,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu 496 tỷ đồng, bằng 9,3% và giảm 4,6%; Nghệ An 395 tỷ đồng, bằng 10,4% và tăng 3,1%; Thanh Hóa 285 tỷ đồng, bằng 8,4% và tăng 8,1%; Đà Nẵng 280 tỷ đồng, bằng 5,4% và tăng 5,1%; Hà Tĩnh 260 tỷ đồng, bằng 9,9% và tăng 61,3%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/01/2015 thu hút 44 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 392,2 triệu USD, tăng 10% về số dự án và tăng 85,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời có 19 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 271,2 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 663,4 triệu USD, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng Một năm nay ước tính đạt 505 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng Một, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 605,7 triệu USD, chiếm 91,3% tổng vốn đăng ký; các ngành còn lại đạt 57,7 triệu USD, chiếm 8,7%.

Cả nước có 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong tháng, trong đó thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 328,5 triệu USD, chiếm 83,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thanh Hóa 20 triệu USD, chiếm 5,1%; Bình Dương 10 triệu USD, chiếm 2,5%; Bắc Giang 8,1 triệu USD, chiếm 2,1%.

Trong số 13 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong tháng Một, Quần đảo Virgin thuộc Anh là nhà đầu tư lớn nhất với 305,3 triệu USD, chiếm 77,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 34,5 triệu USD, chiếm 8,8%; Vương quốc Anh 20 triệu USD, chiếm 5,1%; Nhật Bản 17,1 triệu USD, chiếm 4,4%...

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê
 

Tài liệu đính kèm bài viết
DAU_TU_T01_2015.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)