Xây dựng, đầu tư phát triển tháng 9/2014

Thứ bẩy, 27/09/2014 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Xây dựng, đầu tư phát triển tháng 9/2014

Hoạt động xây dựng

Ngay từ cuối năm 2013, nhiều dự án phát triển giao thông được khởi công xây dựng, đặc biệt là các dự án phát triển đường cao tốc. Các dự án như đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; cầu Nhật Tân và đường nối đến sân bay Nội Bài; nhà ga T2 Nội Bài… cùng những dự án quy mô lớn khác đã và đang được các chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa vào sử dụng. Cùng với đó là sự khởi sắc của thị trường bất động sản, nhiều dự án phát triển nhà ở được hoàn thành và bàn giao trong 9 tháng qua. Đây là những yếu tố cơ bản và tích cực góp phần thúc đẩy hoạt động xây dựng 9 tháng năm nay đạt mức tăng khá.

Giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng theo giá hiện hành ước tính đạt 587,6 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 61,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5%; khu vực ngoài Nhà nước 487,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 83%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 38,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,5%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 260 nghìn tỷ đồng; công trình nhà không để ở đạt 87,6 nghìn tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 168,7 nghìn tỷ đồng; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 71,3 nghìn tỷ đồng.

Giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 467,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 50,4 nghìn tỷ đồng, giảm 3,6%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 386 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30,7 nghìn tỷ đồng, tăng 62,4%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 206,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7%; công trình nhà không để ở đạt 69,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 133,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 57,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14%.

Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2014 theo giá hiện hành ước tính đạt 833,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,2% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 329,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng vốn và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 315,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,9% và tăng 12,8%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 188,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,6% và tăng 5,8%.


Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện
9 tháng các năm 2012, 2013 và 2014 so với cùng kỳ năm trước
(Theo giá hiện hành)

                                                                                              Đơn vị tính: %

  

9 tháng

năm 2012

9 tháng

năm 2013

9 tháng

năm 2014

Tổng số

105,4

106,1

110,3

Khu vực Nhà nước

108,7

104,2

110,7

Khu vực ngoài Nhà nước

104,9

108,5

112,8

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

101,6

105,6

105,8


Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng ước tính đạt 147,1 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% kế hoạch năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 32485 tỷ đồng, bằng 82,2% kế hoạch năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 4609 tỷ đồng, bằng 101,8% và giảm 6,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2646 tỷ đồng, bằng 76,2% và giảm 6,7%; Bộ Xây dựng 1577 tỷ đồng, bằng 77,4% và tăng 5,8%; Bộ Y tế 698 tỷ đồng, bằng 86,6% và tăng 3,6%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 530 tỷ đồng, bằng 71,8% và tăng 5,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 443 tỷ đồng, bằng 70,9% và tăng 2,3%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 372 tỷ đồng, bằng 82,2% và tăng 1,9%; Bộ Công Thương 250 tỷ đồng, bằng 84,7% và tăng 3,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 210 tỷ đồng, bằng 74,7% và giảm 3,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 190 tỷ đồng, bằng 91,5% và giảm 5,9%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 114597 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 78222 tỷ đồng, bằng 72,1% và giảm 0,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 29453 tỷ đồng, bằng 81,4% và tăng 6,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 6922 tỷ đồng, bằng 87,8% và giảm 0,8%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội đạt 17310 tỷ đồng, bằng 73,9% kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 11828 tỷ đồng, bằng 81,6% và tăng 1%; Nghệ An 2986 tỷ đồng, bằng 84,9% và tăng 7,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2891 tỷ đồng, bằng 64,3% và tăng 18,1%; Bình Dương 2751 tỷ đồng, bằng 61,6% và tăng 13,7%; Vĩnh Phúc 2739 tỷ đồng, bằng 77,2% và giảm 6,6%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/9/2014 thu hút 1152 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7637,8 triệu USD, tăng 32,1% về số dự án và giảm 17,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 417 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 3544,8 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 11182,6 triệu USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng năm nay ước tính đạt 8,9 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 7702,1 triệu USD, chiếm 68,9% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1224,6 triệu USD, chiếm 10,9%; ngành xây dựng đạt 612,1 triệu USD, chiếm 5,5%; các ngành còn lại đạt 1643,8 triệu USD, chiếm 14,7%.

Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 9 tháng, trong đó Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 1270 triệu USD, chiếm 16,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 1094,8 triệu USD, chiếm 14,3%; Quảng Ninh 570,4 triệu USD, chiếm 7,5%; Hải Phòng 525 triệu USD, chiếm 6,9%; Bình Dương 438,2 triệu USD, chiếm 5,7%; Đồng Nai 411,6 triệu USD, chiếm 5,4%; Hải Dương 343,4 triệu USD, chiếm 4,5%...

Trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 9 tháng, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất với 2572,9 triệu USD, chiếm 33,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) với 1361,6 triệu USD, chiếm 17,8%; Nhật Bản 830 triệu USD, chiếm 10,9%; Xin-ga-po 639,8 triệu USD, chiếm 8,4%; Đài Loan 431,9 triệu USD, chiếm 5,7%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 300,2 triệu USD, chiếm 3,9%; Ca-na-đa 241 triệu USD, chiếm 3,2%...

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê
 

Tài liệu đính kèm bài viết
DAUTU_T09_2014.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)