Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 07/2014

Thứ ba, 29/07/2014 13:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Bảy ước tính đạt 20756 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 4911 tỷ đồng; vốn địa phương 15845 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 111561 tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 25615 tỷ đồng, bằng 64,8% kế hoạch năm và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 3449 tỷ đồng, bằng 76,1% và giảm 9,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2021 tỷ đồng, bằng 58,2% và giảm 5%; Bộ Xây dựng 1152 tỷ đồng, bằng 56,6% và tăng 5,1%; Bộ Y tế 499 tỷ đồng, bằng 62% và tăng 5,3%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 390 tỷ đồng, bằng 52,8% và tăng 5,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 327 tỷ đồng, bằng 52,3% và tăng 0,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 271 tỷ đồng, bằng 59,9% và tăng 0,7%; Bộ Công Thương 188 tỷ đồng, bằng 63,5% và tăng 10,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 157 tỷ đồng, bằng 56% và giảm 5,1%; Bộ Thông tin và Truyền thông 138 tỷ đồng, bằng 66,4% và giảm 4,8%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 85946 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch năm và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 59590 tỷ đồng, bằng 57,2% và tăng 3,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 21266 tỷ đồng, bằng 62,2% và tăng 3,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5090 tỷ đồng, bằng 69% và giảm 0,8%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 12691 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch năm và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 8746 tỷ đồng, bằng 60,3% và tăng 3,2%; Đà Nẵng 2530 tỷ đồng, bằng 58,9% và giảm 5,4%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2202 tỷ đồng, bằng 49% và tăng 13,8%; Nghệ An 2164 tỷ đồng, bằng 90,1% và tăng 9%; Thanh Hóa 2149 tỷ đồng, bằng 71,4% và tăng 4,1%; Vĩnh Phúc 2105 tỷ đồng, bằng 59,3% và giảm 9,5%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2014 thu hút 889 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 6858,7 triệu USD, tăng 17,7% về số dự án và giảm 0,9% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 300 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 2677,9 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 9536,6 triệu USD, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 6,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 7 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 6662,2 triệu USD, chiếm 69,9% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 1130,8 triệu USD, chiếm 11,9%; ngành xây dựng đạt 547,6 triệu USD, chiếm 5,7%; các ngành còn lại đạt 1196 triệu USD, chiếm 12,5%.

Cả nước có 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 7 tháng, trong đó Bắc Ninh có số vốn đăng ký lớn nhất với 1261 triệu USD, chiếm 18,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 981,1 triệu USD, chiếm 14,3%; Quảng Ninh 568,4 triệu USD, chiếm 8,3%; Hải Phòng 486,6 triệu USD, chiếm 7,1%; Bình Dương 381,5 triệu USD, chiếm 5,6%; Đồng Nai 342,5 triệu USD, chiếm 5%; Hải Dương 304,7 triệu USD, chiếm 4,4%.

Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài cấp mới tại Việt Nam 7 tháng qua, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 2407 triệu USD, chiếm 35,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 1004,9 triệu USD, chiếm 14,7%; Nhật Bản 643,4 triệu USD, chiếm 9,4%; Xin-ga-po 592,5 triệu USD, chiếm 8,6%; Đài Loan 405,9 triệu USD, chiếm 5,9%; In-đô-nê-xi-a 352,7 triệu USD, chiếm 5,1%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 254,6 triệu USD, chiếm 3,7%...

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê
 

Tài liệu đính kèm bài viết
VON_DAUTU_T7_2014.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)