Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 05/2014

Thứ tư, 28/05/2014 07:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước tính đạt 16761 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3492 tỷ đồng; vốn địa phương 13269 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 66874 tỷ đồng, bằng 36,9% kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2013, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 13448 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 2249 tỷ đồng, bằng 49,7% và giảm 1,6%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1241 tỷ đồng, bằng 35,7% và tăng 1,1%; Bộ Xây dựng 689 tỷ đồng, bằng 33,8% và giảm 8,3%; Bộ Y tế 267 tỷ đồng, bằng 33,1% và tăng 0,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 239 tỷ đồng, bằng 32,3% và giảm 3,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 201 tỷ đồng, bằng 32,1% và tăng 1,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 165 tỷ đồng, bằng 36,4% và giảm 2,9%; Bộ Công Thương 107 tỷ đồng, bằng 36,1% và tăng 4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 99 tỷ đồng, bằng 35,1% và giảm 4,4%; Bộ Thông tin và Truyền thông 80 tỷ đồng, bằng 38,6% và giảm 6,7%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 53426 tỷ đồng, bằng 37,7% kế hoạch năm và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 37362 tỷ đồng, bằng 35,9% và tăng 0,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 12970 tỷ đồng, bằng 41,7% và giảm 1,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 3094 tỷ đồng, bằng 46,8% và giảm 5,2%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 7743 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 5420 tỷ đồng, bằng 32,1% và tăng 0,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1567 tỷ đồng, bằng 34,9% và tăng 11,6%; Vĩnh Phúc 1469 tỷ đồng, bằng 41,4% và giảm 6,9%; Thanh Hóa 1446 tỷ đồng, bằng 48% và tăng 3,4%; Nghệ An 1396 tỷ đồng, bằng 58,1% và tăng 11,3%; Kiên Giang 1162 tỷ đồng, bằng 61,4% và giảm 9,6%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/5/2014 thu hút 500 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3668,8 triệu USD, giảm 4,6% về số dự án và giảm 17% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 167 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 1840,2 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 5509 triệu USD, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 4,6 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 5 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 3923,1 triệu USD, chiếm 71,2% tổng vốn đăng ký; ngành xây dựng đạt 463,2 triệu USD, chiếm 8,4%; ngành kinh doanh bất động sản đạt 399,3 triệu USD, chiếm 7,2%; các ngành còn lại đạt 723,4 triệu USD, chiếm 13,2%.

Cả nước có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 5 tháng, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với 724,2 triệu USD, chiếm 19,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Quảng Ninh 568,4 triệu USD, chiếm 15,5%; Hải Dương 288,1 triệu USD, chiếm 7,9%; Bình Dương 248,2 triệu USD, chiếm 6,8%; Đồng Nai 242,9 triệu USD, chiếm 6,6%; Bắc Ninh 202,5 triệu USD, chiếm 5,5%.

Trong số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp mới tại Việt Nam trong 5 tháng, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 945,1 triệu USD, chiếm 25,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 543,3 triệu USD, chiếm 14,8%; Xin-ga-po 363,9 triệu USD, chiếm 9,9%; In-đô-nê-xia 352,7 triệu USD, chiếm 9,6%; Nhật Bản 264 triệu USD, chiếm 7,2%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 241,3 triệu USD, chiếm 6,6%; Ca-na-đa 226 triệu USD, chiếm 6,2%...

Bạn đọc bấm vào File đính kèm để tải số liệu thống kê về.

Nguồn : Tổng cục Thống kê
 

Tài liệu đính kèm bài viết
VON_DAUTU_T5-2014.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)