Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thứ năm, 06/06/2024 17:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong 2 ngày 6 - 7/6, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tham dự hội nghị có 300 đại biểu gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo trong Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an các tỉnh, thành phố; cùng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. (Nguồn: BTC)

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, thông tin đối ngoại (TTĐN) là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại và công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước, là cầu nối và phương tiện để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa Việt Nam với các nước. Thực hiện tốt công tác TTĐN sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp cận tình hình về Việt Nam một cách chính xác, qua đó hiểu đúng về đất nước, con người Việt Nam. Điều này giúp thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút sự quan tâm của các nước trên thế giới. Thực hiện tốt công tác TTĐN còn góp phần hạn chế những thông tin sai lệch, bịa đặt về Việt Nam và ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia của các phần tử chống đối.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, tình hình thế giới và khu vực hiện đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn có những khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những vấn đề, yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tình hình mới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động TTĐN nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.


Đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: BTC)

Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 về Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011 - 2020, ngày 15/6/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới, với mục tiêu: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi gợi tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới. Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 47/NQ-CP, các điểm mới của Chương trình hành động của Chính phủ, các giải pháp và kế hoạch của các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngay trong năm 2024 và trong thời gian tới.


Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Nguồn: BTC)

Trong thế giới toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, danh tiếng và hình ảnh tích cực của một quốc gia ngày càng được coi trọng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế bởi hình ảnh quốc gia không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế mà còn tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như năng lực cạnh tranh của đất nước. Việc tạo dựng, quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia ngày càng được các nước chú trọng như một chiến lược sức mạnh mềm trong môi trường quốc tế nhiều biến đổi.

Vì vậy, Hội nghị tập trung hướng dẫn, trao đổi, tìm ra những mô hình, giải pháp hay về quảng bá, truyền thông hình ảnh quốc gia; nghiên cứu xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện từ Trung ương đến các cấp cơ sở, nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị là: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi gợi tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)