Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc Nhà xuất bản Xây dựng

Thứ hai, 04/01/2021 17:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 04/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc Nhà xuất bản Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019, gồm:

1. Tập thể Nhà xuất bản Xây dựng;                               

2. Phòng Phát hành, Nhà xuất bản Xây dựng;

3. Xưởng In, Nhà xuất bản Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 04/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)