Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 06 tập thể thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 28/12/2020 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1667/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 06 tập thể thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2019 - 2020, gồm:

1. Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế và Đảm bảo chất lượng

2. Phòng Quản trị

3. Khoa Xây dựng

4. Trung tâm Thông tin - Thư viện

5. Trung tâm Đào tạo Ngành Nước tại Miền Nam

6. Trung tâm Đào tạo thực hành - Ứng dụng Công nghệ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1667/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)