Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 04 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 28/12/2020 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1665/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 04 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020, gồm:

I.Tập thể:

1. Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế và Đảm bảo chất lượng

2. Phòng Quản trị

3. Trung tâm Đào tạo thực hành - Ứng dụng Công nghệ Xây dựng.

II. Cá nhân:

1. Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản trị

2. Dương Công Đức, Trưởng Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

3. Trần Thị Phương, Giảng viên

4. Vũ Sĩ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo thực hành - Ứng dụng Công nghệ Xây dựng, Khoa Đào tạo nghề.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1665/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)