106 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng

Thứ tư, 23/12/2020 17:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1598/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 106 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2017-2019, gồm:

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản:

1. Võ Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà ở và công sở;

2. Chử Văn Hải, Chánh Văn phòng Cục;

3. Dương Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý và phát triển nhà ở xã hội;

4. Lê Mạnh Linh, Chuyên viên, Phòng Quản lý thị trường bất động sản.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:

5. Nguyễn Việt Sơn, Trưởng phòng Giám định chất lượng xây dựng 3.

Vụ Tổ chức cán bộ:

6. Nguyễn Quốc Đông, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam:

7. Mai Quỳnh Phương, Phó Trưởng phòng Marketing & Phát triển thị trường, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

8. Phạm Thị Diệu Hương, Chuyên viên, Văn phòng Kết cấu 3, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

9. Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc, Văn phòng Cơ - Điện - Nước - Môi trường 2, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

10. Đỗ Xuân Bình, Kỹ sư, Văn phòng Cơ - Điện - Nước - Môi trường 2, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

11. Nguyễn Thị Tố Trinh, ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

12. Trần Đức Toàn, ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

13. Đoàn Đức Phi, Giám đốc Văn phòng Quy hoạch & Hạ tầng, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

14. Bùi Huy Hoàng, Giám đốc Văn phòng Dự án, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

15. Đỗ Mạnh Hùng, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

16. Nguyễn Phương Hoa, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

17. Nguyễn Công Việt, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC); 

18. Hà Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

19. Nguyễn Anh Hiếu, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

20. Phạm Thiện Tuấn, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

21. Đỗ Anh Tuấn, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

22. Sử Mạnh Hà, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

23. Nguyễn Hoàng Diệp, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

24. Bùi Hồng Công, Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng (USCo), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

25. Bùi Văn Hưng, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Miền Nam, Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng (USCo), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

26. Lư Tuấn Anh, Trưởng phòng - Phòng Tổ chức lao động, Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng (USCo), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

27. Vũ Thị Thanh Huyền, Kế toán trưởng Kế toán Tài chính Thống kê, Công ty Cổ phần Kháo sát và xây dựng (USCo), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

28. Lương Ngọc Sang, Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính Thống kê, Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng (USCo), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

29. Lương Thành Hưng, Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng (USCo), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC);

30. Nguyễn Thanh Tú, Cán bộ Trung tâm Phân phối phần mềm và Giải pháp Công nghệ trong xây dựng, Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC).

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP:

31. Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

32. Trần Vũ Vương, Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

33. Lưu Sỹ Học, Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP; 

34. Tô Phi Sơn, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

35. Chu Thanh Liêm, Trưởng phòng Quản lý Cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

36. Lã Thị Bích Liên, Nhân viên Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

37. Lê Sơn Hoàn, Trưởng phòng Quản lý Hợp đồng, Ban dự án Điện Thái Bình 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

38. Nguyễn Gia Thực, Kỹ sư, Ban Dự án Điện Thái Bình 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

39. Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng phòng Dự toán, Ban dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

40. Nguyễn Xuân Thông, Giám đốc Ban điều hành Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

41. Phạm Hồng Toán, Kỹ sư Ban dự án Điện Thái Bình 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

42. Lê Văn Biên, Lái xe, Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

43. Võ Viết Lương, Công nhân kỹ thuật, Công ty cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

44. Trần Trung Hiếu, Công nhân kỹ thuật, Công ty Cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

45. Lê Duy Việt, Chuyên viên phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

46. Nguyễn Khánh Long, Phó Giám đốc XN lắp máy 18/3, Công ty cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

47. Nguyễn Phương Anh, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Cục Phát triển đô thị:

48. Phạm Hữu Thành, Chuyên viên Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị;

49. Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển đô thị.

Vụ Quản lý doanh nghiệp:

50. Đậu Minh Thanh, Vụ trưởng;

51. Nguyễn Phúc Hưởng, Phó Vụ trưởng.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia:

52. Nguyễn Thành Hưng, Phó Viện trưởng; 

53. Lê Hoàng Phương, Nghiên cứu viên chính, Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch Hà Nội.

Viện Vật liệu xây dựng:

54. Lê Văn Quang, Phó Giám đốc - Nghiên cứu viên, Phân Viện Vật liệu xây dựng Miền Nam;

55. Nguyễn Ngọc Nam, Kỹ sư, Phân Viện Vật liệu xây dựng Miền Nam.

Viện Kinh tế xây dựng:

56. Lê Văn Cư, Viện trưởng.

Viện Khoa học công nghệ xây dựng:

57. Nguyễn Hùng Minh, Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ và vật liệu xây dựng;

58. Nguyễn Nam Thắng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;

59. Trần Toàn Thắng, Quyền Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật;

60. Nguyễn Thị Thùy Vân, Phó Trướng phòng Kế hoạch kỹ thuật;

61. Đoàn Anh Thái, Kỹ sư, Viện chuyên ngành Bê tông;

62. Nguyễn Thị Thu Lan, Kế toán viên, Viện Chuyên ngành Bê tông;

63. Trần Thị Minh, Chuyên viên, Phân viện Khoa học công nghệ Xây dựng miền Trung;

64. Nguyễn Hồng Sơn, Nghiên cứu viên chính, Viện Chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng;

65. Nguyễn Đình Dinh, Kỹ sư, Trung tâm Tư vấn thiết kế và xây dựng.

Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh:

66. Lê Thanh Sơn, Khoa Kiến trúc;

67. Hoàng Bá Lương, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng;

68. Phạm Phú Cường, Khoa Kiến trúc;

69. Phạm Hà Hải, Khoa Kỹ thuật hạ tầng Đô thị;

70. Đinh Công Tịnh, Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch - Kiến trúc.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây:

71. Nguyễn Văn Xuân, Hiệu trưởng;

72. Trương Công Bằng, Phó Hiệu trưởng;

73. Đỗ Thị Mỹ Dung, Trưởng Bộ môn, Khoa Xây dựng .

Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị:

74. Đào Việt Hà, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo;

75. Nguyễn Công Đức, Phó Trưởng phòng Quán lý Thiết bị và Xây dựng cơ bản; 

76. Trần Tuấn Long, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghề Xây dựng Việt - Đức.

Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội:

77. Trần Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng;

78. Nguyễn Đăng Dũng, Trưởng khoa Điện - Nước;

79. Giáp Thị An, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và đảm bảo chất lượng.

Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng:

80. Bùi Thị Vân Anh, Phó Hiệu trưởng;

81. Nguyễn Văn Huấn, Giáo viên khoa Điện Dân dụng và Công nghiệp.

Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng:

82. Đỗ Thị Hồng, Tổ trưởng Tổ môn Tin học.

Trường Cao đẳng Nghề Lilama 1:

83. Bùi Thị Loan, Giáo viên Khoa Điện.

Tổng công ty Viglacera - CTCP:

84. Ngô Trọng Toán, Kế toán trưởng, Tổng công ty Viglacera - CTCP;

85. Đỗ Xuân Quang, Chuyên viên Phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng công ty Viglacera - CTCP;

86. Nguyễn Thị Quế, Trưởng Phòng Kế hoạch, Ban Kế hoạch đầu tư, Tổng công ty Viglacera - CTCP;

87. Nguyễn Quang Việt, Nhân viên Phân xưởng Cơ điện và Năng lượng, Công ty Kính nổi Viglacera;

88. Nguyễn Đình Trọng, Công nhân Phân xưởng Cơ điện và Năng lượng, Công ty Kính nổi Viglacera;

89. Nguyễn Thị Khánh, Quản đốc Phân xưởng, Nhà máy Ngói Hoành Bồ, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long;

90. Trần Văn Việt, Phó Giám đốc, Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

91. Lê Đình Thạch, Quản đốc Phân xưởng, Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

92. Trần Thị Bích Hạnh, Kế toán trưởng, Công ty TNHH một thành viên Thương Mại Viglacera Hạ Long;

93. Nguyễn Hồng Hải, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty TNHH một thành viên Thương Mại Viglacera Hạ Long;

94. Nguyễn Hồng Chiến, Trưởng phòng Bán hàng dự án, Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera;

95. Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Chi nhánh Vinh, Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera; 

96. Phan Văn Thực, Phó phòng Kinh tế, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera;

97. Kiều Thu Huyền, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera;

98. Nguyễn Ngọc Cường, Quản đốc xưởng Cơ điện, Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera;

99. Tạ Văn Luân, Quản đốc xưởng Khuôn mẫu, Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera;

100. Nguyễn Văn Sơn, Giám sát Kỹ thuật xưởng Tạo hình, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera;

101. Nguyễn Quang Nhàn, Công nhân xưởng Tạo hình, Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera;

102. Nguyễn Cơ Trọng, Công nhân xưởng Tạo hình, Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera;

103. Phan Thị Thanh Bình, Công nhân xưởng Tạo hình, Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera;

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị:

104. Trần Hồng Sơn, Giám đốc Chi nhánh miền Bắc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;

105. Nguyễn Lê Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang;

106. Lương Thành Phúc, ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1598/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)