Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 04 tập thể thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ năm, 24/12/2020 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1632/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 04 tập thể thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019, gồm:

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

2. Văn phòng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

3.  Ban quản lý nhà công vụ, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

4.  Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1632/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)