Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Thứ sáu, 06/11/2020 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1410/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2019 – 2020, gồm:

1. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

3. Phòng Quản lý Đào tạo

4. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

5. Phòng Quản trị và Thiết bị

6. Khoa xây dựng

7. Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị

8. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

9. Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ xây dựng và Đào tạo thường xuyên

10. Trung tâm Thông tin Thư viện.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1410/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)