32 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng

Thứ năm, 11/07/2019 14:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/7/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 633/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2015-2017 gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
2. Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
3. Ông Bùi Đức Kiên, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
4. Ông Nguyễn Hữu Thành, Thành viên HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
5. Ông Trịnh Hoàng Lâm, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
6. Ông Trần Đức Thắng, Phó trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
7. Bà Lê Thúy Hồng, Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
8. Ông Bùi Thế Hùng, Chuyên viên, Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
9. Ông Bùi Hải Triều, Kỹ sư, Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
10. Ông Vũ Tiến Trình, Phó trưởng phòng Pháp chế Thẩm định, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
11. Ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
12. Bà Trần Thị Minh Loan, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
13. Ông Trần Đức Bảo, Chuyên viên, Văn phòng cơ quan Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
14. Bà Nguyễn Hồng Hoa, Bác sỹ, Văn phòng Cơ quan Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
15. Ông Nguyễn Văn Trường, Chuyên viên, Ban Quản lý dự án Tái cấu trúc, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
16. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Dự án Điện Long Phú 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
17. Ông Huỳnh Hữu Vinh, Trưởng phòng Công nghệ, Ban Dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
18. Ông Vũ Như Hùng, Phó phòng Thi công, Ban Dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
19. Ông Lê Xuân Bách, Kỹ sư, Ban Dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
20. Ông Nguyễn Văn Hiển, Kỹ sư, Ban Dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
21. Ông Trần Văn Nhuận, Trưởng phòng QA/QC, Ban Dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
22. Ông Nguyễn Trung Kiên, Kỹ sư, Ban Dự án Điện Sông Hậu 1, Công ty cổ phần Lilama 10, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
23. Ông Đặng Văn Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
24. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Kỹ sư Đội phó Đội công trình 5, Công ty cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
25. Ông Vương Đắc Dũng, Trưởng ban An toàn, Công ty cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
26. Ông Đinh Công Huy, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 5, Công ty cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
27. Ông Nguyễn Đình Thi, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 5, Công ty cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
28. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Kỹ sư, Phòng Quản lý Máy, Công ty cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
29. Bà Nguyễn Phương Anh, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Lilama 18, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
30. Ông Hoàng Thế Bình, Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật, Công ty cổ phàn Cơ khí lắp máy Lilama, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
31. Ông Trần Thành Công, Đội trưởng Đội Lắp máy số 9, Công ty cổ phàn Lilama 69-1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP;
32. Ông Đào Hữu Biên, Kỹ sư, Công ty cổ phần Lilama 69-1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 633/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)