Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 03 cá nhân thuộc Hội Chiếu sáng Việt Nam

Thứ hai, 03/06/2019 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 03/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 500/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 03 cá nhân thuộc Hội Chiếu sáng Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển chiếu sáng gồm:

I. Tập thể:
1. Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị
2. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Lào Cai
3. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
4. Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh
5. Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu
6. Tạp chí Ánh sáng và cuộc sống.

II. Cá nhân:
1. Ông Nguyễn Xuân Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Quản lý đô thị Tuyên Quang
2. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu
3. Ông Lưu Huyền Hậu, Tổng biên tập, Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 500/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)