Bắc Giang: Thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0

Thứ năm, 04/06/2020 15:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Ảnh minh họa: BGP/Bình Minh

Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết số 52-NQ/TW. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân về tầm quan trọng của cuộc CMCN 4.0.

Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cuộc CMCN 4.0; hoàn thiện quy định, chính sách tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và quá trình chuyển đổi chính quyền số; phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu và nền tảng công nghệ xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực; phát triển các lĩnh vực ưu tiên; chủ động hội nhập quốc tế; chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước.

Theo đó, các sở, ngành, UBND huyện, thành phố chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương về tham gia cuộc CMCN 4.0. Rà soát trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển các dịch vụ đô thị thông minh, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 xây dựng Chính quyền điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Cụ thể, giai đoạn 2020 - 2025, phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, chuyển dịch sang hạ tầng ICT là nền tảng cho chuyển đổi số. Triển khai băng thông rộng chất lượng cao, phủ sóng 4G, 5G trên toàn tỉnh tới tất cả các thôn, làng, trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng, đảm bảo tính liên tục và dự phòng. Phát triển mới 3.000 trạm thu phát sóng thông tin di động 5G.

Xây dựng, phát triển hạ tầng mạng tin học diện rộng (WAN), mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% các cơ quan Nhà nước đảm bảo hạ tầng đường truyền kết nối, liên thông, ổn định, tốc độ cao phục vụ họp trực tuyến, khai thác sử dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành của tỉnh và triển khai các ứng dụng trong quá trình chuyển đổi số.

Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh trở thành Trung tâm dữ liệu hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo năng lực hoạt động 24/7, phục vụ cho việc xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh yà các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Đến năm 2025, trên 70% hệ thống phần mềm chuyên ngành, CSDL của các sở, ngành, địa phương (có nhu cầu kết nối) được kết nối, liên thông, đồng bộ trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang.

Phát triển cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang: Cung cấp trên 70% dịch vụ công mức độ 3 và 30% dịch vụ công mức độ 4.

Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (ưu tiên 5 lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Giáo dục và đào tạo; y tế; giao thông; nông nghiệp và an toàn, an ninh).

Giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045, các sở, ngành, địa phương tập trung phát triển cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số; nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo đó, đến 2030 phát triển mới 2.000 trạm thu phát sóng thông tin di động 5G, phủ sóng mạng thông tin di động 5G tại 100% khu dân cư; nâng cấp, phát triển Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông, phù hợp với quy hoạch tỉnh; cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3 và 60% dịch vụ công mức độ 4.

Phát triển Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) phục vụ các ngành và chính quyền các cấp trong toàn tỉnh, đảm bảo an toàn, an ninh mạng cấp độ 3; 100% hệ thống phần mềm chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành, địa phương được kết nối, liên thông, đồng bộ trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)