Tài liệu phục vụ cuộc họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ ba, 02/07/2024 11:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định. Để xin ý kiến và tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Bộ Xây dựng trân trọng kính mời các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định vào14h00, thứ Hai ngày 08/7/2024.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)