Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 26/06/2024 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 26/6, tại Hà Nội, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1984-2024). Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc các Bộ: Xây dựng, GTVT, NN&PTNT; cùng các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo và cán bộ, thành viên của Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam qua các thời kỳ…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi Lễ, GS.TSKH Nguyễn Văn Liên - Chủ tịch Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam đã báo cáo về quá trình hình thành và các thành tựu đã đạt được của Hội sau 40 năm xây dựng và phát triển.

GS.TSKH Nguyễn Văn Liên cho biết, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam được thành lập ngày 25/5/1984 tại Hà Nội, là một trong những Hội được thành lập sớm nhất ở nước ta thuộc chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Mục tiêu của việc thành lập Hội là tập hợp nguồn lực các nhà trí thức, khoa học, góp phần phục vụ sự phát triển kình tế đất nước sau hòa bình và phổ biến, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức khoa học trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam luôn lấy công tác sinh hoạt học thuật làm trọng tâm, với mục tiêu không ngừng phát triển nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng, tích cực tham gia tư vấn, phản biện một số dự án cấp ngành và Nhà nước; chủ trì, đồng tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị khoa học và thường xuyên tham gia góp ý các văn bản quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; triển khai thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, phổ biến các thành tựu mới về lĩnh vực chuyên môn để ứng dụng vào thực tiễn.

GS.TSKH Nguyễn Văn Liên - Chủ tịch Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đặc biệt, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua, xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc, hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Có thể nói trong 40 năm qua, Hội đã gắn liền với sự đổi mới và phát triển lớn mạnh của đất nước, cũng như bắt nhịp được xu hướng phát triển về khoa học công nghệ của thế giới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự sáng tạo và kết quả rất tích cực mà Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam đã đạt được trong suốt 40 năm qua.

Theo Bộ trưởng: "Chặng đường 40 năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ lãnh đạo và hội viên qua các thời kỳ, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam đã có những bước phát triển chắc chắn, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động".

Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, giới trí thức để trao đổi, nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng. Đến nay, Hội đã có 86 hội viên tập thể, 234 hội viên cá nhân là các tổ chức, doanh nghiệp, các kỹ sư, nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng. Các hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, thiết thực và hiệu quả, khẳng định được vai trò và uy tín cao của Hội trong lĩnh vực phát kết cấu, công nghệ xây dựng, trong đó có các lĩnh vực tư vấn, phản biện, giám sát xã hội; thông tin, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành rất thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là hoạt động xây dựng các chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn... đã và đang đóng góp quan trọng cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng nói riêng và sự phát triển của ngành Xây dựng và của đất nước nói chung.

Kỳ vọng vào sự phát triển hơn nữa của Hội trong thời gian tới, đáp ứng các yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, Hội quan tâm và thực hiện một số nội dung sau:

Bám sát Điều lệ, Tôn chỉ hoạt động của Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam để tiếp tục có các giải pháp đồng bộ tập hợp, nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp liên kết tốt hơn nữa giữa các thành viên, hội viên để phát huy được kinh nghiệm, năng lực, kiến thức chuyên môn, lợi thế, vai trò của Hội.

Quan tâm, nâng cao năng lực và đổi mới phương thức tư vấn, phản biện chính sách; chủ động, tăng cường phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành Xây dựng hiện nay. Quan tâm tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện các hạn chế, các yêu cầu cấp thiết phát sinh mới trong thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục động viên, phát huy tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết của các Hội viên; cải thiện cơ sở vật chất và điều kiện làm việc để Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nhiều hơn nữa các Hội thảo, Hội nghị khoa học chuyên ngành kết cấu và công nghệ xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị mong muốn, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam quan tâm, tham gia tích vực và có những hoạt động thiết thực để thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030, để cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả, khả thi Chiến lược này.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống đẹp và các kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục tham gia tư vấn, phản biện xã hội một cách chủ động, tích cực và có chất lượng hơn nữa đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và của toàn Ngành.

Bộ trưởng tin tưởng vào những bước phát triển vững chắc và những đóng góp quan trọng của Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam trong thời gian tới, tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò quan trọng của Hội trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguồn: Tapchixaydung.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)