Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2025

Thứ năm, 20/06/2024 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/6/2024, Bộ Xây dựng đã có Thông báo 90/TB-BXD về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2025.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng banh hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng (Quy chế 881); Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2025, Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ KH&CN để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện theo quy định.

1. Điều kiện tham gia và nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp:

- Điều kiện tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 tại Chương VI của Quy chế 881;

- Nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo các quy định theo các Điều tại Chương II và III của Quy chế 881.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Chương II của Quy chế 881.

- Các biểu mẫu tương ứng theo Quy chế 881 đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

3. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Xây dựng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ) – Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 11/7/2024. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 11/7/2024.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Bà Phùng Thị Mai Phương - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng; Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 128; Di động: 0983.165.311.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_90-TB-BXD_20062024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo 90/TB-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)