Hướng dẫn xác định cấp công trình xây dựng

Thứ ba, 04/06/2024 15:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn số 3313/BXD-GĐ gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An về việc hướng dẫn xác định cấp công trình.

 

Theo các quy định hiện hành về cấp của công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp 1:

- Công trình A1 thuộc đối tượng xác định cấp công trình quy định tại Mục 1.4.1.3 Bảng 1.4 Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Công trình A2 thuộc đối tượng xác định cấp công trình quy định tại Mục 1.4.1.2 Bảng 1.4 Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

- Căn cứ số làn xe và tốc độ thiết kế, cấp công trình Tuyến đường tỉnh A được xác định theo các nguyên tắc nêu tại Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Nội dung ở trên thay thế Mục 1 Văn bản số 1676/BXD-GĐ ngày 22/4/2024 của Bộ Xây dựng.

2. Trường hợp 2:

- Quy mô, công suất, cấp công trình của hạng mục cống ngang trong Tuyến đường tỉnh B có ảnh hưởng đến việc xác định cấp công trình của toàn bộ Tuyến đường tỉnh B phụ thuộc vào các tình huống khác nhau trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Trong trường hợp này, Quý Cơ quan tham khảo Mục 3.10 Phụ lục III Thông tư số 06/2021/TT-BXD để áp dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3313/BXD-GĐ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)