Thông báo về việc tuyển chọn, giao nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện trong kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 04/06/2024 10:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/6/2024, Bộ Xây dựng đã có Thông báo 75/TB-BXD về việc tuyển chọn, giao nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện trong kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Quy chế 716); Quyết định số 499/QĐ-BXD ngày 31/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường để tuyển chọn, giao nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn và được giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định.

1. Điều kiện tham gia và nguyên tắc tuyển chọn, giao nhiệm vụ:

- Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 10 của Quy chế 716;

- Nguyên tắc tuyển chọn, giao nhiệm vụ tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường được thực hiện theo các quy định tại Mục II của Quy chế 716.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao nhiệm vụ:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 10 của Quy chế 716.

3. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao nhiệm vụ được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Xây dựng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ) – Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.                

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 24/6/2024. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 24/6/2024.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Bà Phùng Thị Mai Phương - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng; Điện thoại di động: 0983.165.311.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_75-TB-BXD_03062024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo 75/TB-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)