Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 28/05/2024 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/5/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3203/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Đồng Nai cho ý kiến đối với hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Phạm vi tại phường Hiệp Hòa và phường Tân Phong).

Đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa khu vực phường Tân Phong:

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 (QHC năm 2014). Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã có các văn bản ý kiến liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa khu vực phường Tân Phong nêu trên gồm: văn bản số 3055/BXD-QHKT ngày 02/8/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ (ý kiến đối với nội dung tại Tờ trình số 5980/TTr-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai) về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (phạm vi tại phường Tân Phong, Phước Tân, Trảng Dài, Tam Phước); văn bản số 1335/BXD-QHKT ngày 06/4/2023 gửi Bộ Công an về việc đầu tư xây dựng trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Đồng Nai; văn bản số 2043/BXD-QHKT ngày 23/5/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ (ý kiến đối với nội dung tại văn bản số 4244/UBND-KTN ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai) về việc xử lý một số vướng mắc tại các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đến nay, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 4244/UBND-KTN ngày 04/5/2023 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo đề xuất xử lý một số nội dung vướng mắc tại các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (trong đó có nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa khu vực phường Tân Phong nêu trên), ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2043/BXD-QHKT ngày 23/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 3967/VPCP-CN ngày 31/5/2023 của Văn phòng Chính phủ "thống nhất hướng giải quyết như đề xuất tại văn bản báo cáo của Bộ Xây dựng và phải thực hiện đúng quy định pháp luật".

Việc điều chỉnh chức năng đất cây xanh công viên thành chức năng đất an ninh là thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14; nội dung điều chỉnh cần bảo đảm phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch ngành quốc gia) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 về vị trí, quy mô diện tích để thống nhất, đồng bộ trong quản lý, triển khai thực hiện.

Đối với việc điều chỉnh chức năng đất cây xanh công viên thành chức năng đất khu ở xây mới cần bổ sung làm rõ điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; đánh giá cụ thể hiện trạng về quy mô dân số, tổ chức không gian, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị trung tâm lịch sử  và làm rõ nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ, bảo đảm không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chính của thành phố Biên Hòa và tại Khu đô thị trung tâm lịch sử  được xác định theo đồ án QHC năm 2014. Đồng thời, việc điều chỉnh phải bảo đảm không gây quá tải về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ về tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị trung tâm lịch sử  và toàn Thành phố. Nội dung điều chỉnh phải phù hợp với định hướng phát triển thành phố Biên Hòa đã được tổ chức lập điều chỉnh tổng thể theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/3/2023.

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 đã xác định Cảng hàng không Biên Hòa thuộc danh mục hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021 – 2030 với công suất thiết kế dự kiến 5 triệu hành khách/năm. Do đó, nội dung điều chỉnh quy hoạch nêu trên cần nghiên cứu bảo đảm quy định tại mục 2.9.2.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN01:2021/BXD, các yêu cầu liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành hàng không và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa khu vực phường Hiệp Hòa

Hiện nay, Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2045 đang được UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tổ chức lập theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/3/2023; nay đã đến thời hạn trình duyệt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập Đồ án quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định pháp luật; bảo đảm đáp ứng được yêu cầu quản lý phát triển đô thị và tiến độ đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa khu vực phường Hiệp Hòa được nêu tại văn bản số 4419/UBND-KTN chưa được thể hiện cụ thể tại hồ sơ kèm theo và thời gian qua chưa được UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo chặt chẽ trong triển khai thực hiện quy định pháp luật, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ QHC năm 2014 tại khu vực phường Hiệp Hòa tại thời điểm đang tổ chức lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3203/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)