Hướng dẫn xác định cấp công trình

Thứ tư, 22/05/2024 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 276/BVPS-TMS ngày 16/4/2024 của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng về việc hướng dẫn xác định cấp công trình của tổ hợp các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà điều trị bệnh nhân của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2210/BXD-GĐ có ý kiến như sau:

Cấp công trình và việc áp dụng cấp công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2021/TT-BXD). Theo đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng có tổ hợp các công trình chính hoặc dây chuyền công nghệ chính gồm nhiều hạng mục thì việc xác định cấp công trình thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Theo nội dung văn bản số 276/BVPS-TMS ngày 16/4/2024 của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà điều trị bệnh nhân của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sẽ xây dựng mới Khu nhà điều trị bệnh nhân; theo đó, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD và quy mô công suất mới của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng để xác định cấp của tổ hợp công trình theo quy định.

Việc xác định cấp của các công trình độc lập thuộc tổ hợp công trình được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2210/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)