Áp dụng các giải pháp về PCCC khi cải tạo hiện trạng các hạng mục dự án: “Xây dựng dựng Tổ hợp công nghệ HPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc”

Thứ tư, 22/05/2024 14:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 200324/HPT-PCCC/BXD ngày 20/3/2024 của Công ty TNHH đầu tư phát triển vật liệu mới và công nghệ cao H.P.T về việc đề xuất áp dụng các giải pháp PCCC khi cải tạo hiện trạng các hạng mục dự án: “Xây dựng Tổ hợp công nghệ HPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc”.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2213/BXD-KHCN có ý kiến như sau:

Đề xuất của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế là một trong những nhiệm vụ của tư vấn thiết kế. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế cần nghiên cứu lại các nội dung theo quy định tại “Điều 31. Bước thiết kế xây dựng, Điều 32. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng, Điều 34. Quản lý công tác thiết kế xây dựng của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng” và các quy định pháp luật khác liên quan để triển khai các bước của dự án đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2213/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)