Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc sử dụng đuôi quặng oxit phát sinh từ hoạt động chế biến vonfram của mỏ Núi Pháo làm vật liệu xây dựng

Thứ hai, 20/05/2024 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 942/KSVN-TĐHS ngày 08/4/2024 của Cục Khoáng sản Việt Nam về việc đề nghị cho ý kiến việc sử dụng đuôi quặng oxit (OTC) phát sinh từ hoạt động chế biến vonfram của mỏ Núi Pháo làm vật liệu san lấp trong công trình xây dựng và đường giao thông của Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2166/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Việc sử dụng đuôi quặng oxit (OTC) phát sinh từ hoạt động chế biến vonfram của mỏ Núi Pháo làm vật liệu san lấp trong công trình xây dựng và đường giao thông phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho phép.

Trường hợp nếu được cơ quan có thẩm quyền giấy cấp phép khai thác khoáng sản cho phép sử dụng đuôi quặng oxit (OTC) phát sinh từ hoạt động chế biến vonfram của mỏ Núi Pháo làm vật liệu san lấp trong công trình xây dựng và đường giao thông, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Khoáng sản Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện hợp quy đối với chất thải đuôi quặng thu hồi theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại.

- Nghiên cứu thử nghiệm đuôi quặng thu hồi làm vật liệu san lấp trong công trình xây dựng và đường giao thông đảm bảo tính chất cơ lý, khả năng chịu tải và tác động môi trường theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2166/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)