Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 20/05/2024 17:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1295/SXD-QLXD ngày 09/04/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc xin ý kiến hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2160/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Thẩm quyền điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP. Việc làm rõ các nội dung trong hợp đồng đã ký kết là thẩm quyền của các bên tham gia ký kết hợp đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Thẩm quyền quyết định tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng quy định (50%) thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Ngày 26/12/2023, Bộ Xây dựng đã có ý kiến hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng vượt mức tối thiểu theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An tại văn bản số 6379/SGTVT-BQLDA ngày 21/12/2023 (mục 2 văn bản số 6018/BXD-KTXD). Theo đó, không được điều chỉnh hợp đồng cho phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2160/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)