Hướng dẫn vướng mắc trong quản lý nhà nước về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật

Thứ hai, 20/05/2024 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/5/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 2158/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu giải đáp một số vướng mắc trong quản lý nhà nước về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Theo đó, đối với lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị: Việc hướng dẫn phương pháp định giá, định mức kinh tế kỹ thuật không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng kể từ ngày có hiệu lực của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (ngày 01/01/2022). Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu căn cứ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, văn bản quy định chi tiết Luật và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Đối với định mức dự toán dịch vụ thoát nước, chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị: Theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thì dịch vụ thoát nước, chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị. Do đó việc ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2158/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)