Bộ Xây dựng cho ý kiến về Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nhuận Trạch, Khu công nghiệp Yên Quang, Khu công nghiệp Bình Phú, tỉnh Hòa Bình

Thứ bẩy, 04/05/2024 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/5/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 1841/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Hòa Bình cho ý kiến các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nhuận Trạch (sau đây gọi tắt là KCN Nhuận Trạch), Khu công nghiệp Yên Quang (sau đây gọi tắt là KCN Yên Quang) và Khu công nghiệp Bình Phú (sau đây gọi tắt là KCN Bình Phú), tỉnh Hòa Bình.

1. Về cơ bản vị trí, tính chất, quy mô các KCN Nhuận Trạch, KCN Yên Quang và KCN Bình Phú phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023.

Theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 15/11/2017) và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lương Sơn tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 14/9/2017) đã xác định vị trí, quy mô và định hướng phát triển Khu công nghiệp Nhuận Trạch.

Theo Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu vực hai bên tuyến đường Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 đã xác định vị trí, quy mô và định hướng phát triển Khu công nghiệp Yên Quang và Khu công nghiệp Bình Phú.

Tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở pháp lý, thống nhất đồng bộ các cấp độ quy hoạch, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình rà soát, chịu trách nhiệm về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lương Sơn tỷ lệ 1/5.000 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu vực hai bên tuyến đường Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Về cơ bản, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trong các Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000: Khu công nghiệp Nhuận Trạch, Khu công nghiệp Yên Quang và Khu công nghiệp Bình Phú tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng.

3. Để có cơ sở phê duyệt các quy hoạch phân khu xây dựng trên, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý của các Sở, ngành có liên quan và các ý kiến cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đến đất lúa, đất rừng và đất dân cư hiện trạng; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch đô thị, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan; tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, phát triển hài hòa, giữ gìn cảnh quan môi trường, đáp ứng về an ninh - quốc phòng.

Nội dung bản vẽ phải đảm bảo tuân thủ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

4.  Để có cơ sở phê duyệt các quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Nhuận Trạch, KCN Yên Quang và KCN Bình Phú, đề nghị bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

- Phần đánh giá hiện trạng: Cần bổ sung, đánh giá các quy hoạch và dự án có liên quan (đặc biệt là tuyến đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, đường Hồ Chí Minh; các tuyến điện 220 KV, đường ống dẫn nước sông Đà, các hệ thống thủy lợi có liên quan).

- Đối với giải pháp quy hoạch: Đề nghị làm rõ sự phù hợp với các quy hoạch cấp trên; trong đó cần bổ sung, làm rõ cơ sở mở tuyến đường mặt cắt 1-1 (rộng 38 m) và hệ thống mương nước bao quanh khu vực phía Bắc khác với điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lương Sơn. Làm rõ và giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường đối với các khu vực lân cận xung quanh KCN Nhuận Trạch trong quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lương Sơn, KCN Yên Quang và KCN Bình Phú trong quy hoạch chung thành phố Hòa Bình; đặc biệt lưu ý các giải pháp quy hoạch các tuyến đường dân sinh, các tuyến thủy lợi đi qua các khu công nghiệp, đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống sinh hoạt của công đồng dân cư xung quan khu công nghiệp.

- Theo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình và Quy hoạch chung thành phố Hòa Bình đến năm 2045 có xác định 02 trung tâm dịch vụ logistics tại các KCN Yên Quang và KCN Bình Phú (thành phố Hòa Bình) đề nghị làm rõ vị trí, quy mô, chức năng sử dụng đất trong các đồ án quy hoạch phân khu trên.

- Do các khu công nghiệp tiếp giáp các khu dân cư hiện hữu khi nghiên cứu quy hoạch cần có giải pháp bố trí dải cây xanh cách ly bao quanh khu công nghiệp (với chiều rộng >10m), cũng như có giải pháp đảm bảo môi trường đối với các cơ sở gây ô nhiễm trong khu công nghiệp (các cơ sở sản xuất có nguồn gấy ô nhiễm độc hạị, khu trạm xử lý nước thải, khu xử lý chất thải rắn).

- Đối với giải pháp quy hoạch nhà ở xã hội, công trình hạ tầng xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động trong Khu công nghiệp: đề nghị làm rõ vị trí, quy mô khu vực dự kiến xây dựng nhà ở xã hội và các thiết chế công đoàn của Khu công nghiệp đảm bảo tuân thủ quy hoạch xây dựng (vùng huyện Lương Sơn) và quy hoạch đô thị (quy hoạch chung thành phố Hòa Bình). Đối với các khu đất dịch vụ trong khu công nghiệp có bố trí khu lưu trú cần đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường, an ninh trật tự tránh ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, an toàn phòng chống cháy nổ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1841/BXD-QHKT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)