Điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu xây lắp

Thứ sáu, 29/03/2024 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1349/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột hướng dẫn áp dụng chỉ số điều chỉnh giá trị, khối lượng công việc biểu thị tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công (a,b,c,d) khi điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu xây lắp.

Theo đó, việc quản lý, thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Văn bản số 204/QLDA-NN&PTNT không có thông tin chi tiết về hợp đồng xây lắp ký kết với nhà thầu thi công, do đó không đủ cơ sở xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Trường hợp hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì việc tạm ứng hợp đồng được quy định tại Điều 18 Nghị định này. Theo đó, khi tạm ứng vượt mức tạm ứng tối thiểu thì các bên phải thỏa thuận về phần giá trị hợp đồng không được điều chỉnh giá tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu theo đúng quy định tại điểm (d) khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1349/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)