Hướng dẫn áp dụng QCVN 06/BXD

Thứ hai, 15/04/2024 16:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1594/BXD-KHCN gửi Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Cục CS PCCC&CNCH) về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06/BXD (nội dung về việc sử dụng tài liệu chuẩn và áp dụng TCVN 7336:2021).

1. Về việc sử dụng tài liệu chuẩn theo quy định tại 1.1.10 của QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình:

- Thuật ngữ “tài liệu chuẩn” đã được sử dụng trong tất cả các phiên bản Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình từ năm 2010. QCVN 06:2022/BXD cùng Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD được bổ sung thêm các hướng dẫn kỹ thuật tại 1.4.53 như sau: “Tài liệu chuẩn bao gồm các tài liệu như các tiêu chuẩn (standard), quy định kỹ thuật (technical specifications), quy phạm thực hành (code of practice) và quy chuẩn kỹ thuật (technical regulation) và hướng dẫn kỹ thuật (guidelines, handbook…)” trong và ngoài nước được các tổ chức quốc tế hoặc cơ quan nước sở tại có thẩm quyền ban hành, là đảm bảo đủ cơ sở khoa học để áp dụng”.

Một số ví dụ về tài liệu chuẩn: các tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa của châu Âu cho các kết cấu bê tông (EN 1992-1-2), thép (EN 1993-1-2), liên hợp thép-bê tông (EN 1994-1-2); của Liên Bang Nga (SP 468.1325800), các tiêu chuẩn của Mỹ (NFPA 101, NFPA 5000 do hiệp hội phòng  cháy NPFA ban hành), tiêu chuẩn về bảo vệ chống khói của Liên Bang Nga (SP 7.13330.2020), của Việt Nam (TCVN 5687:2024), tiêu chuẩn về tính toán xác định hạng cháy và cháy nổ của Liên Bang Nga SP 12.13330.2009 do Bộ Các tình trạng khẩn cấp của Liên Bang Nga ban hành), tiêu chuẩn SP 5.13330.2009 của Liên Bang Nga (đã được Cục CS PCCC&CNCH sử dụng làm tài liệu gốc để biên soạn TCVN 7336:2021).

2. Về việc sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt (TCVN 7336:2021):

- Việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia đã được quy định chi tiết tại Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó TCVN 7336:2021 đã được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn SP 5.13130.2009 của Liên Bang Nga và do Cục CS PCCC&CNCH biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, phù hợp với định nghĩa về “tài liệu chuẩn” trong QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

- Mặt khác, theo Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật). Tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn có 02 phương thức áp dụng tiêu chuẩn quốc gia là: (1) Áp dụng trực tiếp – TCVN áp dụng trực tiếp không thông qua một tài liệu trung gian khác; (2) Áp dụng gián tiếp – TCVN áp dụng thông qua tài liệu trung gian khác (văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật...) có viện dẫn TCVN đó.

3. Về việc bố trí màn nước ngăn cháy để bảo vệ các lỗ mở công nghệ trong nhà sản xuất, nhà kho:

Về nguyên tắc có thể áp dụng, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc an toàn cháy của QCVN 06:2022/BXD cùng Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD, yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7336:2021 và các tài liệu chuẩn liên quan khác (nếu có), lưu ý đánh giá hiệu quả của màn nước ngăn cháy đối với hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ cụ thể của các khu vực được ngăn cách (Phụ lục C QCVN 06:2022/BXD cùng Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD). Giải pháp kỹ thuật đối với công trình cụ thể cần được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH có thẩm quyền xem xét và thẩm duyệt theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1594/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)