Tổng kết đánh giá thực hiện Quy chế đánh và gắn biển số nhà (lần 2)

Thứ năm, 04/04/2024 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 và theo kết luận của Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ về việc Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an nghiên cứu, xây dựng thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 5948/BXD-QLN ngày 22/12/2023 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn đồng thời có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có) gửi về Bộ Xây dựng trong Quý 1/2024.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Xây dựng mới chỉ nhận được văn bản của một số địa phương báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn.

Để có cơ sở trình Chính phủ bảo đảm đúng tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo khẩn trương có báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên để Bộ Xây dựng có cơ sở tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo Chính phủ.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, TP. Hà Nội trước ngày 10/4/2024 và bản mềm gửi theo địa chỉ: phunguyennc@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1477-BXD-QLN_04042024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1477/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)