Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu là cát oxit silic có mã HS 2505.10.00

Thứ hai, 18/03/2024 17:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 499/SXD-KT&QLXD ngày 01/3/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu là cát oxit silic có mã HS 2505.10.00.

Về việc này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1158/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Cát tự nhiên là cát oxit silic, quy định tại mục II.2, Bảng 1-Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng “Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa” có mã HS 2505.10.00 tại QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu đối với loại cát oxit silic có mã số HS 2505.10.00 nếu loại cát này dùng cho bê tông và vữa.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1158/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)