Lấy ý kiến đánh giá thực trạng việc xác định giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD

Thứ hai, 18/03/2024 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/12/2018 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước làm cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ thoát nước tại khu đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư nông thôn tập trung. Để có cơ sở xem xét, đánh giá về các quy định về phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ thoát nước trong thời gian qua làm cơ sở nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2018/TT-BXD (trong trường hợp cần thiết), Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD trong quá trình xác định, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước tại các khu đô thị, khu công nghiệp (nếu có), khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn quản lý, cụ thể:

- Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Thông tư.

- Phương pháp xác định tổng chi phí thực hiện dịch vụ thoát nước (thành phần chi phí, cách xác định chi phí, định mức tỷ lệ đối với chi phí sản xuất chung; chi phí quản lý doanh nghiệp…).

- Phương pháp định giá dịch vụ thoát nước (khối lượng nước thải được thu gom, xử lý; tỷ lệ lợi nhuận định mức; hệ số điều chỉnh phụ thuộc hàm lượng chất gây ô nhiễm...).

- Các nội dung tổ chức thực hiện phương pháp định giá dịch vụ thoát nước tại Điều 5 Thông tư số 13/2018/TT-BXD.

- Các ý kiến khác (nếu có).

2. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung nhằm hoàn thiện phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, khắc phục các nội dung vướng mắc, khó khăn theo nội dung đánh giá nêu tại mục 1 văn bản này (nếu có).

Các ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (Cục Kinh tế xây dựng) – Số 37 phố Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội trước ngày 30/3/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1148-BXD-KTXD_18032024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1148/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)