Thành lập Tổ công tác của Bộ Xây dựng tham gia thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Thứ sáu, 08/03/2024 16:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/3/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 158/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác của Bộ Xây dựng tham gia thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, gồm các thành viên sau:

1. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn – Tổ trưởng;

2. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị – Tổ phó;

3. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị;

4. Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị;

5. Bà Đặng Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế;

6. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;

7. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật;

8. Bà Lê Hồng Thủy, Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị – Thường trực kiêm thư ký Tổ công tác;

9. Ông Trần Quang Hiệp, Chuyên viên phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị;

10. Bà Trần Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Pháp chế;

11. Bà Nguyễn Lý Hồng, Chuyên viên Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;

12. Ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng phòng Quản lý Cây xanh, công viên, nghĩa trang, Cục Hạ tầng Kỹ thuật.

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tại địa phương theo nhiệm vụ được phân công cho Bộ Xây dựng; Kịp thời nắm bắt tình hình, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của các địa phương thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã; Định kỳ hoặc đột xuất làm việc với các cơ quan liên quan thuộc các địa phương có thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị, tổ chức liên quan để nhận diện các khó khăn, vướng mắc và phối hợp cùng địa phương kịp thời tháo gỡ; Tham mưu Bộ trưởng về việc tổ chức thẩm định các Đề án phân loại đô thị thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Xây dựng để phục vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính đô thị; Thực hiện đánh giá, thẩm định phân loại đô thị nhanh, gọn, hiệu quả, chính xác,  đáp ứng tiến độ của công tác sắp xếp đơn vị hành chính; Tham gia khảo sát, thẩm định Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 khi có yêu cầu của Bộ Nội vụ; Kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Ban Chỉ đạo, đề xuất hướng giải quyết đối với trường hợp có khó khăn, vướng mắc; Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy công tác thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo hiệu quả, kịp tiến độ để hỗ trợ các địa phương trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính; Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ trưởng về việc sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 158/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)