Tài liệu phục vụ Hội thảo đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15

Thứ hai, 11/03/2024 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2024, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)