Hướng dẫn tổ chức quản lý và việc lập Chương trình phát triển đô thị Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ ba, 06/02/2024 17:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 104/SXD-PTĐT&HTKT ngày 05/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn tổ chức quản lý và việc lập Chương trình phát triển đô thị Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 581/BXD-PTĐT có ý kiến như sau:

1. Về việc lập và phê duyệt chương trình phát triển đô thị Côn Đảo

Theo quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển đô thị được lập cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành phố, thị xã thuộc tỉnh hoặc thuộc thành phố trực thuộc trung ương; thị trấn thuộc huyện; khu vực dự kiến hình thành đô thị mới để thành lập thành phố trực thuộc trung ương, thành lập thành phố, thị xã, thị trấn.

Hiện nay, huyện Côn Đảo chưa có thị trấn. Trường hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có dự kiến thành lập mới đơn vị hành chính đô thị tại huyện Côn Đảo để hình thành mới thị xã Côn Đảo thì cần lập chương trình phát triển đô thị theo quy hoạch chung đối với đô thị mới đó; trường hợp thành lập thị trấn thuộc huyện thì cần xác định khu vực dự kiến hình thành đô thị loại V, lập đồ án quy hoạch chung đô thị và lập chương trình phát triển đô thị theo quy định pháp luật.

2. Về đề nghị hướng dẫn cơ sở pháp lý, các quy định làm cơ sở quản lý xây dựng đối với các khu vực huyện Côn Đảo

Việc quản lý xây dựng thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan về quy hoạch, xây dựng, nhà ở,… Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu rõ nội dung cần hướng dẫn để Bộ Xây dựng có cơ sở cho ý kiến cụ thể.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 581/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)