Thành lập Tổ công tác về việc triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba, 06/02/2024 18:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/02/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 113/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác về việc triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ gồm các thành viên sau:

I. Bộ Xây dựng

1. Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng

2. Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

3. Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

4. Đặng Hoài Nam, Trưởng phòng Phòng Định mức và Đơn giá, Cục KTXD, Bộ Xây dựng, Thành viên

5. Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

6. Vũ Quốc Trọng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

7. Đặng Anh Tuấn, Chuyên viên Phòng ĐMĐG - Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

8. Ninh Duy Tuấn, Chuyên viên Phòng ĐMĐG - Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

9. Phạm Vũ Hoàng, Chuyên viên Phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

10. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

11. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Nghiên cứu ĐMXD, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

12. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

13. Phạm Huy Cường, Trưởng Phòng giá xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên

14. Vũ Ngọc Phương, Phó trưởng Phòng giá xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên.

II. Bộ Giao thông vận tải

1. Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Đồng Tổ trưởng

2. Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Thành viên

3. Phùng Tiến Vinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Thành viên

4. Thái Bá Thuy, Trưởng phòng QLXD3, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Thành viên

5. Võ Văn Nam, Chuyên viên phòng QLXD2, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Thành viên

6. Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng phụ trách, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Thành viên

7. Nguyễn Vĩnh Phong, Phó TP định mức KTKT, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Thành viên

8. Đinh Văn Tiến, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Thành viên

9. Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng KH & QLDA, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Thành viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 02/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

(i) Nắm bắt các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

(ii) Tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đó nêu rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, liên quan đến việc:

- Xác định danh mục, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các định mức xây dựng áp dụng cho các công trình giao thông trọng điểm;

- Xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù.

- Xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng.

Tổng hợp, báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết; đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Các quyền khác khi được Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao hoặc ủy quyền.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quy định pháp luật và quyết định này.

Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân của Tổ trưởng, các thành viên Tổ công tác trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải theo quyết định này.

Tổ công tác được mời các chuyên gia, nhà khoa học, Chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu để phục vụ công tác rà soát, phản biện; đồng thời yêu cầu các chủ thể cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác nắm bắt tình hình, rà soát các công việc thuộc nhiệm vụ của Tổ công tác theo quy định pháp luật.

Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác để triển khai thực hiện.

Tổ công tác chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2024.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 113/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)