Tổ chức xác định và công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn

Thứ hai, 19/02/2024 15:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/02/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 652/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức xác định và công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng theo định kỳ, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật.

2. Cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp và công khai về tình hình thực hiện công bố và cập nhật các thông tin nêu trên của các địa phương trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

3. Đối với các địa phương có các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, chỉ đạo các Cơ quan chuyên môn:

- Chủ động, phối hợp với chủ đầu tư, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc về giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy thi công và chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh, bổ sung công bố giá kịp thời theo quy định pháp luật;

- Hướng dẫn theo thẩm quyền đã được pháp luật quy định, khi chủ đầu tư có yêu cầu cho ý kiến về tính đúng đắn, sự phù hợp của căn cứ, phương pháp xác định đơn giá nhân công, giá ca máy, chỉ số giá xây dựng để áp dụng cho công trình và các chi phí có liên quan đến khai thác vật liệu xây dựng tại mỏ theo cơ chế đặc thù.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_652-BXD-KTXD_19022024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 652/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)