Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần giám định và chứng nhận ICC

Thứ sáu, 12/01/2024 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 12/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần giám định và chứng nhận ICC.

1. Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần giám định và chứng nhận ICC

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 53 Đường 31E, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ giao dịch: 53 Đường 31E, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.22222079       E-mail: info@icccert.com.vn

Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Xây dựng trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông; Cốt liệu xây dựng; Vật liệu ốp lát; Vật liệu xây; Vật liệu Lợp; Thiết bị vệ sinh; Kính xây dựng; Vật liệu trang trí hoàn thiện; Các sản phẩm ống cấp thoát nước; Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khác.

2. Số đăng ký: 47/CN/BXD.

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký và thay thế giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 287/CNĐKCN-BXD ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_12-CNDKCN-BXD_12012024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 12/CNĐKCN-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)