Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thứ tư, 24/01/2024 15:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 389/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Thành phố mới hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, tại Điều 104 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư, trong đó tại điểm d Khoản 1 Điều này đã quy định Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo quy định. Trong Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/20l6 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quy định về mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Do vậy, đề nghị Công ty NCP đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công ty NCP liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 389/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)