Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 cá nhân thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia

Thứ tư, 24/01/2024 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 58/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 cá nhân thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022, gồm:

1. Đỗ Thanh Hoa, Chuyên viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính;

2. Lê Thị Hằng, Phụ trách kế toán, Phòng Kế hoạch - Tài chính;

3. Lê Ngọc Quyên, Chuyên viên, Phòng Quản lý khoa học - kỹ thuật và dữ liệu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 58/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)