Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Thứ tư, 24/01/2024 15:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 392/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

1. Về cơ sở, căn cứ pháp lý:

Đô thị Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 được xác định là đô thị loại V tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó việc lập quy hoạch chung đô thị Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy là có cơ sở.

Đề nghị bổ sung các cơ sở pháp lý việc sáp nhập các xã Cẩm Tân và Cẩm Vân để hình thành đô thị Cẩm Tân theo quy định pháp luật và đảm bảo tuân thủ Kết luận số 48-KL/TW sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 ngày 30 /01/ 2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/07/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

2. Về tuân thủ quy định pháp luật

Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong đồ án quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan; lưu ý một số khu vực chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp sang đất công nghiệp (mục đích sử dụng sản xuất gắn với khoáng sản) là chưa có cơ sở.

Cơ quan tổ chức lập Đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng, không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập đồ án quy hoạch; đảm bảo sự thống nhất của số liệu sử dụng đất quy hoạch tại thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; sự tuân thủ quy định của pháp luật về quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; đảm bảo công khai, đúng trình tự việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan.

Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý của việc bổ sung mỏ khai thác cát trên sông Mã (khoảng 21,40ha) theo quy định pháp luật, sự phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 205 theo Quyết định số 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18-07-2023. Các mỏ khoáng sản đá, đất mỏ cát cần thực hiện đúng theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 153/QĐ-TTg, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tọa độ, quy mô khu vực khai thác khoáng sản.

3. Sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

Các chỉ tiêu sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chưa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (ví dụ: đất dân dụng bình quân toàn đô thị khoảng 220 m2/người trong khi chỉ tiêu này đối với đô thị loại V tối đa là 100 m2/người; Đất đơn vị ở (hiện hữu và mới) khoảng 376,54 ha tương đương chỉ tiêu 177,6m2/người là chưa phù hợp quy chuẩn quy hoạch xây dựng đối với đô thị loại V là 55 m2/người) cần bổ sung, làm rõ đảm bảo phù hợp với quy định.

4. Nội dung của Đồ án cần bổ sung làm rõ một số vấn đề sau:

- Bổ sung nội dung đánh giá việc thực hiện quy hoạch có liên quan tới khu vực lập quy hoạch như: quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy, quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Tân, xã Cẩm Vân; sự phù hợp quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành trên địa bàn; các chương trình; nội dung đánh giá đối với các dự án đầu tư phát triển đang được triển khai, thực hiện.

- Làm rõ tiềm năng, khả năng thu hút dân cư của đô thị Cẩm Tân trong tương lai để xác định tỷ lệ tăng dân số cơ học là 0,96% theo thuyết minh (tỷ lệ này tại Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa là 0,5-0,75%).

- Việc quy hoạch đất có chức năng công nghiệp có ký hiệu từ CN-01 đến CN-03 (công nghiệp tập trung) và Ck 01 đến Ck 04 (sản xuất gắn với khoáng sản) là chưa có cơ sở.

- Đề nghị lồng ghép, tích hợp nội dung giải pháp phòng cháy và chữa cháy, phòng chống thiên tai theo quy định.

- Đề nghị bổ sung nội dung thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch tuân thủ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

Đề nghị bổ sung giải pháp để đảm bảo tần suất lũ sông Mã, đảm bảo tưới tiêu và phòng chống lũ theo quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/7/2023.

Đề nghị rà soát quy cách thể hiện bản vẽ và nội dung thuyết minh đồ án Quy hoạch chung đô thị Cẩm Tân (lưu ý về màu sắc, quy cách thể hiện các loại đất dân dụng, đất ngoài dân dụng, đất khác, phân tách rõ diện tích các loại đất rừng) đảm bảo tuân thủ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 392/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)