Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Thứ sáu, 05/01/2024 17:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 15/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022, gồm:

1. Lê Anh Dũng, Trung tâm Quy hoạch xây dựng 3;

2. Cao Sỹ Niêm, Phòng Nghiên cứu chiến lược và chính sách phát triển đô thị;

3. Đỗ Kim Dung, Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị;

4. Lê Kiều Thanh, Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 15/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)