Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 06 tập thể thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Thứ sáu, 05/01/2024 17:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 14/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 06 tập thể thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022, gồm:

1. Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội;

2. Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị;

3. Phòng Quản lý Khoa học kỹ thuật;

4. Trung tâm Quy hoạch Xây dựng 4;

5. Phòng Kế hoạch tài chính;

6. Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng Quốc gia.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 14/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)