Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Viện Vật liệu xây dựng

Thứ sáu, 05/01/2024 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 11/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Viện Vật liệu xây dựng, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022, gồm:

1. Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động;

2. Trung tâm Kiểm định vật liệu xây dựng;

3. Văn phòng chứng nhận;

4. Trung tâm Xi măng và Bê tông;

5. Trung tâm Nghiên cứu chiến lược phát triển vật liệu xây dựng;

6. Trung tâm Vật liệu hữu cơ và Hóa phẩm xây dựng;

7. Phòng Tổ chức - Hành chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 11/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)