Hướng dẫn nội dung liên quan đến hợp đồng xây dựng

Thứ sáu, 05/01/2024 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 115/CV-TT ngày 06/10/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh về việc khi giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có làm thay đổi đơn giá trong Hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức: Đơn giá cố định.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 88/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Việc quản lý, điều chỉnh, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Nội dung văn bản số 115/CV-TT chưa nêu cụ thể nguồn vốn thực hiện hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Trường hợp, hợp đồng ký giữa các bên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi chính sách (trong đó bao gồm cả chính sách về thuế giá trị gia tăng) được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng; khoản 2 Điều 35 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 88/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)