Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 05/01/2024 17:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với các nội dung kiến nghị:

Nội dung 1: Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với Bộ Công an:

- Quy định cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu chung cư trong công tác PCCC.

- Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC (đặc biệt là QCVN 06:2022/BXD) cho phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam; sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét hướng dẫn giải pháp khắc phục, đặc biệt là hướng dẫn giải đáp, tháo gỡ vướng mắc với yêu cầu về kiến trúc, kết cấu bằng việc tăng cường các giải pháp bổ sung thay thế và trên tinh thần đồng hành với người dân và doanh nghiệp đối với một số nhóm các cơ sở/công trình đặc thù đã xây dựng và đưa vào hoạt động đang tồn tại hiện nay (theo văn bản 587/UBND-NC ngày 7/3/2023 báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội”. (Câu số 39).

Nội dung 2:

Đề nghị hướng dẫn giải pháp khắc phục đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; nhiều công trình đã xây dựng từ lâu và đã đưa vào hoạt động ổn định và khó có khả năng khắc phục đầy đủ các yêu cầu để đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về PCCC hiện hành nhất là các yêu cầu liên quan đến giao thông, khoảng cách, kiến trúc, kết cấu công trình.”. (Câu số 40).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 103/BXD-KHCN trả lời như sau:

1. Nội dung 1 (Câu số 39):

-  Hiện nay, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Luật Phòng cháy và chữa cháy. Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Công an đề xuất quy định “về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu chung cư trong công tác PCCC”.

- Về công tác rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC (đặc biệt là QCVN 06:2022/BXD) và xây dựng TCVN về Nhà ở riêng lẻ cho phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam:

Trong năm 2023 Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát PCCC các TP Hà nội và TP Hồ Chí Minh: (1) xây dựng và ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, tại Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023. Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD có hiệu lực từ ngày 01/12/2023; (2) hoàn thành dự thảo TCVN về Nhà ở riêng lẻ (sau đây gọi là dự thảo TCVN). Nội dung dự thảo TCVN đã có điều khoản quy định về an toàn cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh như kiến nghị của cử tri TP. Hà Nội. Hiện dự thảo TCVN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định. Sau khi các cơ quan chuyên môn hoàn thành hồ sơ TCVN theo kết luận thẩm định, Bộ Xây dựng sẽ chuyển Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng kiểm tra và công bố theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

-  Về hướng dẫn giải pháp khắc phục, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc các yêu cầu về giải pháp bổ sung thay thế, Bộ Xây dựng có ý kiến giải đáp tại mục 2 văn bản này.

2. Nội dung 2 (Câu số 40):

Nhằm giải quyết các phát sinh trên thực tiễn, để đảm bảo an sinh xã hội theo yêu cầu của Chính phủ đối với các trường hợp còn tồn tại về PCCC do đã không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tại thời điểm đưa công trình vào sử dụng; tự ý thay đổi công năng của công trình trong quá trình sử dụng, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an triển khai đồng bộ với việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo tài liệu “Hướng dẫn một số nhóm giải pháp kỹ thuật nâng cao điều kiện an toàn cháy đối với nhà hiện hữu không có khả năng áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình”(sau đây gọi tắt là tài liệu Hướng dẫn).

Hiện nay, Bộ Công an đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi tắt là Nghị định) để trình Chính phủ ban hành. Nhằm đảm bảo tính pháp lý khi các tổ chức, cá nhân áp dụng tài liệu Hướng dẫn, dự thảo Nghị định sẽ có điều khoản quy định cho trường hợp công trình xây dựng hiện hữu không thể áp dụng các giải pháp, phương án phòng cháy chữa cháy quy định tại quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Tài liệu Hướng dẫn sẽ được công bố ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 103/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)