Hướng dẫn công tác thanh, quyết toán gói thầu

Thứ tư, 15/11/2023 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5233/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác thanh, quyết toán Gói thầu XL7, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 2398/BĐHCM-ĐHDA2, trường hợp do điều kiện địa chất thay đổi, dẫn đến phải điều chỉnh giải pháp thiết kế xử lý nền đất yếu, thì Ban HCM căn cứ vào hợp đồng đã ký, thực tế thi công và mức độ tham gia chịu lực của hệ cọc xi măng đất theo phương án thiết kế mới được phê duyệt để thanh toán, quyết toán hợp đồng, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5233/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)