Chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD

Thứ tư, 08/11/2023 15:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5127/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định quốc tế TNN về việc chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD.

Theo đó, tổ chức chứng nhận được thực hiện chứng nhận hợp quy với các sản phẩm, hàng hóa có trong QCVN 16:2023/BXD và tên sản phẩm, hàng hóa đó có trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đã được Bộ Xây dựng cấp còn hiệu lực mà không cần đăng ký bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận.

Tổ chức chứng nhận cần thực hiện chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa trong QCVN 16:2023/BXD theo đúng các quy định hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5127/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)